Yy

Hør på lyden og gjør øvelse

Mor Ylvia sitt yndlingsvær er skyer, yr o lyn især. Hun lyser opp av lyn som lyser over by o trær. Hun flyr ut kry o lykkeli o synger stygt med rytmisk vri. Hun yster mysost ypperli, er yndi, yr o blid.

fyr synes myse mye

nymfe nye syl lyser

lyr fryse fly fyre