Om Fokus

Hva er Fokus?

Fokus er en stor læremiddelpakke som bevisstgjør og trener elevene i skriftspråk. Utgangspunktet for arbeidet er ofte en språklydsang, der samme lyd og skrivemønster går igjen (Pelle pakket påskepynt til Postmann Pat og Peter Pan). Gjennom utforsking og bevisstgjøring via begreper får elevene tak i språkets mønstre og bokstavenes form. Og via talesymbolrebuser, pusling av sangteksten, andre oppgaver og masse lesetekst får de mengdetrening, slik at ferdighetene blir automatiserte. Bevisstgjøring og automatisering er to hovedprinsipper, og veien dit går gjerne via sanger, løping og konkreterfaringer. Fokus er utviklet av Toril Karstad og bygger på forskningen til V. Skjelfjord, M. Nyborg og J. Frost.

Boka Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring (Toril Karstad, 2020) gir en innføring i det pedagogiske og forskningsmessige grunnlaget for Fokus. Målet med boka er å bidra til en klar oppgavebevisshet hos kommende og praktiserende lærere om hva som må til for at ulike barn skal lære å lese og skrive.

Hvorfor Fokus?

Noen barn lærer bokstavene tidlig. Og de lærer kanskje å lese gjennom å prøve seg fram med skriving, mer eller mindre på egen hånd. De sier ordene sakte mens de kjenner etter lydene de lager. Så skriver de ordene slik de sier dem. Etter hvert oppdager de at mange ord skrives annerledes enn de uttales. Noen lærer slike stavefenomener nokså uanstrengt, også. Andre må trene mye på staving.

Men en del av kameratene trenger først å bli kjent med språklydene gjennom et bevisst fokus på artikulasjonen sin. Og mange trenger å leke inn og sette ord på begreper, så de kan instruere seg selv i bokstavformingen. Deretter kreves systematisk skrive- og lesetrening – der sammenlesing av alle lydene må på plass, før de lærer å lese stavelsesvis. Så trengs et intensivt fokus på mer komplekse mønstre i skriftspråket. Fokus ble lagd til slike barn og unge, som godt kan være blant de smarteste elevene, men som ikke lærer norsk og engelsk skriftspråk intuitivt og uanstrengt.

Men selv om ikke alle elevene er avhengige av systematiske og intensive tiltak, har det vist seg at Fokus kan brukes i hele klasser på første til tredje trinn som forebyggende metode. Gjennom et flerårig forebyggende prosjekt i mange klasser i Hedmark ble dette tydelig. Drivkraften bak prosjektet var et inderlig ønske om at mange elever med ulike hindringer for språk- og skriftspråklæring skulle få intensiv og målrettet hjelp tidlig; helst uten å vite at de hadde en utfordring. Med Fokus kartleggingsmateriell kan slike læringsbehov fanges opp tidlig.

Om Fokus digital læringsressurs

Den digitale læringsressursen, utviklet ved hjelp av prosjektmidler fra Dam i samarbeid med Dysleksi Norge, inneholder mange nettbaserte oppgaver og lesetekster. Både tekstene og oppgavene er knyttet nært opp til lyden som er i fokus, og det tilhørende symbolet. I lesekurs A og B blir lyd og symbol presentert gjennom en innledende film.

fokus.no finner man også Fokus-materiellet som ble benyttet i spesialundervisningen og de forebyggende klassebaserte prosjektene, gratis til nedlastning. Det gjelder hefter til Fokus norsk – språklydsanger med oppgaver, sangene som mp3-filer, språklydhus, sangillustrasjoner og andre plansjer, Fokus engelsk, lærerveiledninger og kartleggingsmateriell.

Mange av øvelsene tar utgangspunkt i en språklydsang. Illustrasjonene til språklydsangene er lagd av skoleeleven Lydia Madeleine Popkema. Mange andre illustrasjoner er lagd av barn. Men fortellingen om Kai og Aud er profesjonelt illustrert av Fargeklatten Design Martinsen, som også har stått for mye av nettstedets grafiske design. Sindre Fjellestad i nettsmed.no og Arthur Magyar Macaneiro har vært sentrale i planlegging og utvikling av fokus.no.

Fokus.no på ulike plattformer og nettlesere

Nettstedet er i utgangspunktet tilrettelagt for bruk på en PC eller et nettbrett. De fleste øvelsene fungerer også greit på en mobil, men noen øvelser egner seg klart best på en større skjerm.

Fokus.no fungerer greit i de vanligste nettleserne. På noen få øvelser kan det forekomme variasjon i visning og funksjonalitet for enkelte nettlesere. Dersom man synes dette er uheldig, kan det være et alternativ å prøve en annen nettleser.