Tt

Hør på lyden og gjør øvelse

Tor Tellmann, han telte til tusen o tolv. Tre tykke tamburer tok tak i tre troll. De trampet o truet til trollene sprakk. Tor tenkte tamburene trengte en takk. Han takket to. Den tredje tørket tårene med tørr tobakk.

stor står tror sted

strå treet snute tida

letter føtter rundt snilt