Oo

Hør på lyden og gjør øvelse

Onsdag dro Ole til onkel prost. Han fikk oval omelett med ost. Oksen var ond. Oberst Olsen lo: «Oksen ser rødt o oransje, ho, ho!» Ole dro bort. Oter o hjort så han mens han for ijennom en port.

os lo sol los

lose ose sole solo

solo lose silo sele