Kk

Hør på lyden og gjør øvelse

Kan du knytte en knute? Kan du klappe en katt? Kanskje klinker du kuler eller klatrer i kratt?

raker kano uke kroner

aker måkene tåka ryker

maske møkk lykke hikke