Jj

Hør på lyden og gjør øvelse

Jeg gikk til jeger Jonas. Vi jaktet jo på hjort. Jeg jorde jerne jobben o jogget jevnt o fort. En jentejeng fant jordbær bak et hjul. Et jetfly jagde jerv o hjort i skjul.

jøk fjord fjøl fjær  

bjørk bjelle bjeffe fjell  

jespe jørme jennom jette