Ff

felle loff frelse de det

få får fire flere fine

fele fiolin fæl fri frese

feie feil feire feiler feier

fem finne finner finnes færre