Dd

da de det side siden

del deres ned radio døra

disse mindre aldri allerede enda

hadde andre den dem dette

denne eldre drysse dromedar trodde