Ææ

læreren sær værer en lære nærvær

svær vræl vræle de det

(Feit e har æ-lyd) verre erme nerve servere sverm

Mormor leser med Åse. Mormor lærer Åse å lese.

Åse lærer å-en o æ-en. Mormor o Åse leser mer o mer.