Ææ

Hør på lyden og gjør øvelse

Bæ, bæ, kjære vær! Her er ull til klær, klær til fjern o nær, klær til hver især. Klær til kongens hær har denne svære vær, til Ernst o Erna o Erling Kirkenær.

være nær nærmere nærmest nærme

lære ære især en lærer æren