Åå

Åse er ni år. Det er vår. Åse må lime sålene sine. Nå limer Åse sålene. Så vil Åse ri om våren. Når Åse vil ri, må Åse låse. Åse låser låsen og rir. Det er sol.