Åå

Hør på lyden og gjør øvelse

Ålen Åse åler seg som en ånd i båtens lei.  Båtens råtne årer går over Åses hår. Åtte år er Åse nå. Ofte må hun ånde på dårli åte: oljet laks. Intet napp – sånn flaks!

vår våre små året årene