Kai og Aud

Torstein og Lars forstyrrer mens klassen øver. De tror de er barske da. Læreren gir en morsk advarsel, men oppførselen bare fortsetter. Anders har svak hørsel og blir svært forstyrret. Studenten fra lærerskolen må ta guttene med ut i vårsola. Ellers får ikke Anders hørt versene til de andre.

Da guttene forsvinner, forsvinner det verste bråket også. Nå skal skuespillerne til pers: Alle må si versene sine utenat. «Dere imponerer så det forslår!» roser læreren. Den nærsynte læreren spiller rollene til Torstein og Lars. Men han kan jo ikke snakke irsk, sånn som Lars kan. Og Lars er en irsk prest i stykket.

Læreren forsøker å høres irsk ut. Han forsker på de irske ordene i teksten. Men det blir flere forsnakkelser, og barna må le av den irske uttalen. Lars og Torstein kommer inn igjen, og nå forstyrrer de ikke mer. De er barske likevel, ja, mye barskere. De har hørt på lærerstudenten. Nå slipper læreren å …

Side 8 av 9 Les mer »

Fra øverst til nederst på tavla står alle ordene og ordspråkene barna ikke forstod. Læreren har svart på alle spørsmålene, så alt ble forståelig. Etter øvelsen spiser klassen fersk fyrstekake til de er mer enn forsynte. Det er den største og beste fyrstekaka Aud har smakt!

Korset betyr at Guds Sønn døde på korset for det gale alle personer gjør. Presten har personlig kommet og holdt kurs om det for klassen. Han leste og fortalte fra Peters første brev i Bibelen. Presten behersker gammelgresk, som historiene om Jesus ble skrevet på.