Vv: 14 Skriv ord – bruk talesymboler

Vv: 14 Skriv ord – bruk talesymboler

Klikk på lydknappen, og lytt til ordet. Dra symbolene på plass i riktig rekkefølge.

Vv: 14 Skriv ord – bruk talesymboler