1 Sånn lager vi lyden

2 Velg symbol

3 Velg riktig bilde

4 Koble symbolpar

5 Lær sangen

6 Velg bokstaver

7 Finn lyden

8 Skriv bokstaven

9 Skriv ord - bruk talesymboler

10 Skriv ord - bruk bokstaver

11 Les ordene

12 Koble ord og bilde

13 Les ordene

14 Finn ordene som rimer

15 Les teksten

16 Sett inn mellomrom i sangteksten