arthur

Hør på lyden og gjør øvelse

Hør på lyden og gjør øvelse

Ålen Åse åler seg som en ånd i båtens lei.  Båtens råtne årer går over Åses hår. Åtte år er Åse nå. Ofte må hun ånde på dårli åte: oljet laks. Intet napp – sånn flaks!

Venke var vår hjelper da vi vasket valpen Varg. Varg var veldi vilter, voldsom, vill o ilter.  Vi ble våte. Valpens villskap jorde Vidar arg.       

Venke var vår hjelper da vivasket valpen Varg.Varg var veldig vilter,voldsom, vill og ilter.Vi ble våte. Valpens villskapgjorde Vidar arg.