arthur

Hør på lyden og gjør øvelse

Hør på lyden og gjør øvelse

Hør på lyden og gjør øvelse

Venke var vår hjelper da vi vasket valpen Varg. Varg var veldig vilter, voldsom, vill og ilter. Vi ble våte. Valpens villskap gjorde Vidar arg.

Ålen Åse åler seg som en ånd i båtens lei.  Båtens råtne årer går over Åses hår. Åtte år er Åse nå. Ofte må hun ånde på dårlig åte: oljet laks. Intet napp – sånn flaks!