Øø: 2 Velg symbol

Finn bokstaven for lyden /ø/ som i øv.

Øø: 2 Velg symbol