Minimale par ʃ- og ҫ-lyd: 6 Velg riktig ord

Minimale par ʃ- og ҫ-lyd: 6 Velg riktig ord

Velg riktig ord

Minimale par ʃ- og ҫ-lyd: 6 Velg riktig ord