Minimale-par ʃ-lyd og ҫ-lyd: 5 Skriv sangteksten

Minimale-par ʃ-lyd og ҫ-lyd: 5 Skriv sangteksten

Du kan laste ned øvingsark ved å klikke på knappen for nedlasting.

Stavskrift:

Løkkeskrift:

Øvelsesark til håndskrift av sangtekst
Øvelsesark til håndskrift av sangtekst