ʃ-lyd med SKJ: 3 Velg ord

ʃ-lyd med SKJ: 3 Velg ord

Klikk på alle ordene som inneholder lyden /ʃ/ som i skjold.

ʃ-lyd med SKJ: 3 Velg ord