Øø: 17 Les historien – side 11 av 25

Øø: 17 Les historien – side 11 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Tørris med vest og skyggelue står og strigler manen til en hvit og svart hest. Det er flere møll i manen. Barnetegning.

Tørris løsnet ofte døde fluer og møll fra manen til hesten. Han ryddet også tømmene, og han nøstet sammen snørene til far.