Øø: 16 Del i stavelser

Øø: 16 Del i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Øø: 16 Del i stavelser