Øø: 17 Les historien – side 12 av 25

Øø: 17 Les historien – side 12 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Til venstre ser vi Tørris høvle en planke. Til høyre står han og hamrer inn en spiker i veggen. Barnetegning.

Før han var åtte år, høvlet Tørris fine smørfat med høvelen. Han formet også flotte øser. Og han hamret så det drønnet fra låven. Han var en dreven tømrer.