Gg: 13 Les ord – side 1 av 5

Gg: 13 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

dag
går
egen
i går
gråt