Gg: 12 Del sangteksten i stavelser

Gg: 12 Del sangteksten i stavelser

Du kan laste ned øvingsark ved å klikke på knappen for nedlastning.