Gg: 14 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

Gg: 14 Skriv ord