Gg: 13 Les ord – side 2 av 5

Gg: 13 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

gått
ligge
begge
gammel
gamle