Velg øvelse

Lesekurs A: Dd

Velg øvelse

Lesekurs A: Dd

1 Lyd og symbol

2 Velg symbol

3 Velg riktig bilde

4 Finn bokstav

5 Koble symbolpar

6 Lær sang

7 Velg ord

8 Sorter linjer

9 Fyll inn ord

10 Pusle ord

11 Reparer sang

12 Del opp sang

13 Les ord

14 Skriv ord

15 Finn rimord

16 Del i stavelser

17 Les historien

18 Finn nøkkelord

19 Fortell historien

20 Løs rebus

21 Skriv sang