Åå: 2 Velg symbol

Finn bokstaven for lyden /å/ som i år.

Åå: 2 Velg symbol