Stemt–ustemt-par V og F

Hør på lyden og gjør øvelse