Kort æ-lyd med E eller Æ

Hør på lyden og gjør øvelse