Uu

Hør på lyden og gjør øvelse

Ulv o ugler ulte rundt en uredd Unn mens hun fisket uer opp fra havets bunn.

summe hurra snurre de det

muli uroli ful furu uvær