Mm

Hør på lyden og gjør øvelse

Malermester Madsen maler mang en mur. Morgan maler månen. Mor o Mons går tur.