Jj

Hør på lyden og gjør øvelse

Jeg gikk til jeger Jonas. Vi jaktet jo på hjort. Jeg jorde jerne jobben o jogget jevnt o fort. En jentejeng fant jordbær bak et hjul. Et jetfly jagde jerv o hjort i skjul.

ja i fjor jo fjøs fjær

jør jøre jorde spjære jålete