Gg

Hør på lyden og gjør øvelse

Geir o Gunnar er gode, gamle gubber fra Gol. De har gustne gebiss, men gliser glad som ei sol!

dag går egen i går gråt

gått ligge begge gammel gamle