Bb

Hør på lyden og gjør øvelse

Bente bakte brød o boller. Bjørn beundret baksten stort: «Slik bevertning blir man blid av! Be nå Bill o Birthe bort!» Bente jorde det. Brød o brus gikk ned! Ja, besøket ble en blomstrende suksess!

bare blir ble bør byen

bred blad blid brød blod