Aa

Så leser mor salmer. Mor leser masse fine salmer, som vanli. Nå ser Mari månen. Så sovner Mari med reinfellen over seg.

Mari er en same. Maris familie er samer. De lever i nord. Mari maler masse. Det er en fin vane. Nå maler Mari en ravn, lavvo, rein, reinlav o samer.

Det er Mari, far, mor, farmor o farfar. Familien samler sammen all reinen sin. Farfar får ei simle i lassoen. Simla ramler o faller. Simla lander i mosen så lassoen vaser seg sammen.