Kapittel 5: Skuespill og fyrstekake

På skolen i dag øver Auds klasse på et skuespill til syttende mai. De forsøker å lære versene utenat. Det går ikke så verst. Aud har lært størsteparten av rollen som første forteller. Men klærne er i største laget. Hun har fars hatt, mors hansker, farmors briller og farfars nikkers og børse. Årsaken er at …

Side 1 av 9 Les mer »

Først hersket danskene over Norge i nesten fire hundre år. Men noen fant på at de norske lederne skulle samles og lage en norsk grunnlov. Så skulle de utnevne en fyrste. I året 1814 var de norske lederne samlet på Eidsvoll og lagde grunnloven. Den syttende mai underskrev de loven og innsatte fyrsten. Han regjerte …

Side 2 av 9 Les mer »

Grunnloven fortalte hvilke regler landet skulle styres etter. Syttende mai er bursdagen til landet vårt. Da fikk vi vår egen grunnlov i 1814. Selv om svenskene kriget mot oss like etterpå og hersket over oss i nesten hundre år, fikk vi bruke mesteparten av loven imens. I 1905 ble det norske folket fritt.

Forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson lagde Oslos første barnetog på syttende mai i 1870. Men det storslagne toget var bare for gutter. Guttene ropte «hurra for Norge» og viftet med norske flagg. Det norske flagget ble oppfunnet i 1821. Flagget har et kors, som er et kristent symbol.

Korset betyr at Guds Sønn døde på korset for det gale alle personer gjør. Presten har personlig kommet og holdt kurs om det for klassen. Han leste og fortalte fra Peters første brev i Bibelen. Presten behersker gammelgresk, som historiene om Jesus ble skrevet på.