Kapittel 17: Moro på leirstedet

Seinere på dagen spiller ungene pinnespill. Spillet består av masse pinner med metallbånd på midten. Det er om å gjøre å løfte opp så mange pinner som mulig med en magnetpinne. Magnetismen drar metallbåndet mot magneten. Den magnetiske kraften får pinnene til å sprette opp og feste seg til magneten.

Ingen andre pinner må røre seg, ellers blir det motpartens tur. Det er vanskelig, for pinnene ligger sammen i en haug. Barna konsentrerer seg til gagns. Signy vinner de fleste omgangene. Hun sier det er fordi hun er ekte sogning. Aud mener det ikke hjelper å komme fra Sogn. Hun tror heller at Signy har …

Side 5 av 10 Les mer »

Etter spillet forteller gamle Magnhild sagn. Barna har aldri hørt lignende historier før. Det er mange underlige lignelser i sagnene. Lignelser er et slags billedspråk, sier Magnhild. Aud vet godt hva lignelser er, for på skolen har hun hørt mange lignelser som Jesus fortalte.

I det ene sagnet Magnhild forteller, får brudgommen se grønne bakker med tjukt gress. Men kyrne som eter, er tynne og magre. De ser utsultede ut. Vennen hans forteller at dette er en lignelse om dem som aldri kan få nok, samme hvor mye de sanker.

Lenger borte ser de kyr som er vakre og feite og så blanke at det skinner av dem. Brudgommen forstår ikke hvordan de kan være så tjukke, for de har skikkelig dårlig beite. Vennen forklarer at det er en lignelse om dem som er fornøyde med det vesle de har fått.