Velg ressurs

Veiledninger og info (for lærer)

Last ned

Veiledninger og info (for lærer)

• Fokus-komponenter, kort oversikt (1 s.)
• Fokus-komponenter, tankekart (1 s.)
• Læringstrekanten (Illeris/Karstad) gjennomgang
• Læringstrekanten (Illeris/Karstad)
• Informasjon om Fokus-metodikken
• Veiledning Fokus A (Lesestart / Lesekurs A)
• Veiledning Fokus B (Lesekurs B) med diktater
• Veiledning Fokus C-D (Lesekurs C) med diktater
• Veiledning Fokus E (Lesekurs C) med diktater
• Tegnforklaringer til talesymbolene
• Bokstavkort til esker, med veiledning
• Megabokstavkort til gulvpusling, med veiledning
• Talesymbolkort til esker, med veiledning
• Begrepsundervisningsvers
• Tellepedagogikkens huskeregle
• Counting strategy teaching song
• Mønstersamtaler for flerfoldig abstraksjon
• Mnemoteknikkbilder lyd–symbol-kobling