Velg ressurs

Veiledninger og info (for lærer)

Last ned

Veiledninger og info (for lærer)

• Fokus-komponenter – kort oversikt (1 s.)
• Fokus-komponenter – tankekart (1 s.)
• Læringstrekanten (Illeris/Karstad) gjennomgang
• Læringstrekanten (Illeris/Karstad)
• Informasjon om Fokus-metodikken
• Veiledning Fokus A (Lesestart / Lesekurs A)
• Veiledning Fokus B (Lesekurs B) med diktater
• Veiledning Fokus C-D (Lesekurs C) med diktater
• Veiledning Fokus E (Lesekurs C) med diktater
• Tegnforklaringer til talesymbolene
• Bokstavkort til eskene med info og bilder
• Megabokstavkort med veiledning
• Talesymbolkort med veiledning
• Lesestart orddiktater til pusling med kort
• Lesekurs A orddiktater til pusling med kort
• Fasiter lesekurs A talesymbolrebuser rulle-r
• Fasiter lesekurs A talesymbolrebuser skarre-r
• Fasiter lesekurs B talesymbolrebuser rulle-r
• Fasiter lesekurs B talesymbolrebuser skarre-r
• Oppgavetyper dobbel konsonant Fokus F (Lesekurs C)
• Begrepsundervisningsvers
• Tellepedagogikkens huskeregle
• Counting strategy teaching song
• Mønstersamtaler for flerfoldig abstraksjon
• Diktater til fonemmanipulering
• Mnemoteknikkbilder lyd–symbol-kobling
• Begrepsøvingshefte
• Begrepsøvingshefte – fasit til Test deg selv