Velg ressurs

Lesestart flere ressurser

Last ned

Lesestart flere ressurser

• Elevhefte 25 Lesestart intro diftonger ai-au (kommer)
• Elevhefte 26 Lesestart intro diftonger øy-ei (kommer)
• Finn lyden hefte alle bokstaver (kommer)
• Fokus A pusleoppgaver til sangtekstene del 1 (kommer)
• Fokus A pusleoppgaver til sangtekstene del 2 (kommer)
• Fokus A stavelsesdeling av sangtekstene (kommer)
• Fokus A orddeling av sangtekstene (kommer)
• Form trykkbokstaver selvinstruksjonshefte (kommer)
• Diktater til fonemmanipulering
• Orddiktater til pusling med kort