Velg ressurs

Kartlegging (for lærer)

Last ned

Kartlegging (for lærer)

 • Begrepene mine 1 (elevhefte)
 • Begrepene mine 2 (elevhefte)
 • Begrepene mine 1 (lærerhefte)
 • Begrepene mine 2 (lærerhefte)
 • Fokus kartlegging fonembevissthet
 • Fokus kartlegging av fonemmanipulering (registrering)
 • Ideer til dynamisk testing av fonemmanipulering
 • Talesymboltest rulle-r
 • Talesymboltest skarre-r
 • Talesymboltest veiledning og fasit
 • Systematisk observasjon av lese- og staveatferd, ord
 • Systematisk observasjon av lese- og staveatferd (registrering)
 • Systematisk observasjon av ordlesing i setninger
 • Systematisk observasjon av ordstaving i setninger
 • Systematisk observasjon av ordlesing og staving i setninger (registrering)