Tt: 8 Les ord – side 3 av 5

Tt: 8 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et gammeldags fly letter fra bakken. Sommerreiser står det på en plakat. Barnetegning.

letter

føtter

rundt

snilt