Ss: 3 Velg riktig bilde

Ss: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /s/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Ss: 3 Velg riktig bilde