Ss: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /s/. Si /s/ for hvert klikk.

Ss: 4 Finn bokstav