Rr: 8 Les ord – side 2 av 5

Rr: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Ei jente står helt rolig og ser rett fram. Barnetegning.

rolig

sier

ord

rim