Rr: 8 Les ord – side 1 av 5

Rr: 8 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Tre røde roser som vokser ute. Akvarell.

roser

mer

rir

er