Ii: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /i/. Si /i/ for hvert klikk.

Ii: 4 Finn bokstav