Ææ: 8 Les ord – side 2 av 5

Ææ: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To menn er foran et telt og ei kjerre ute på ei helt flat slette. To hester går i tjor og gresser. Maleri.

prærien

ære

fæle

lærer